Ana içeriğe atla

Mevzuat

ASBÜ Mevzuatı için tıklayınız.

Personel Özlük Bilgileri için tıklayınız.

Bütçe Mevzuatı için tıklayınız.

Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı için tıklayınız.

Harcırah Mevzuatı için tıklayınız.

Harcıraha ilişkin pratik bilgiler için tıklayınız.

Sosyal Güvenlik Mevzuatı için tıklayınız.

İhale Mevzuatı için tıklayınız.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Amortisman ve Tükenme Payları Tebliği için tıklayınız.

Sayıştay Kararları için tıklayınız.

Danıştay Kararları için tıklayınız.

Bumko Görüşleri için tıklayınız

Genelgeler

Harcama Genelgeleri 

ASBÜ 2021 Yılı Harcama İşlemleri için tıklayınız.

ASBÜ 2020 Yılı Harcama İşlemleri için tıklayınız.

ASBÜ 2019 Yılı Harcama İşlemleri için tıklayınız.

ASBÜ 2018 Yılı Harcama İşlemleri için tıklayınız.

ASBÜ 2017 Yılı Harcama İşlemleri için tıklayınız.

ASBÜ 2016 Yılı Harcama İşlemleri için tıklayınız.

 

Taşınır Yönerge ve Genelgeleri

ASBÜ Taşınır Mal Yönergesi için tıklayınız.

ASBÜ 2018/1 Taşınır İşlemleri Genelgesi için tıklayınız.

 

Harcırah İşlemleri

ASBÜ 2020-21 Akademik Personelinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirilmelerine İlişkin Yönerge için tıklayınız.

ASBÜ 2019 Akademik Personelinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirilmelerine İlişkin Yönerge için tıklayınız.

ASBÜ 2018 Akademik Personelinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirilmelerine İlişkin Yönerge için tıklayınız.

ASBÜ 2018 Yılı Harcırah İşlemleri için tıklayınız.

Harcırah El Kitabı için tıklayınız. 

 

EK DERS 

Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uygulanacak Esaslar için Tıklayınız

Ders Yükü Tespiti ve Ek ders Ödemeleri Usul ve Esasları Tıklayınız

 

El Kitapları

1- 100/2000 YÖK Doktora Bursu El Kitabı için tıklayınız.

2- Ek Ders El Kitabı için tıklayınız.

3- Taşınır İşlemleri El Kitabı için tıklayınız.

4- Harcırah El Kitabı için tıklayınız.

5- BAP El Kitabı için tıklayınız.

6- Harcama Belgeleri Kontrol Listesi için tıklayınız.

7- Kontrol Ortamı El Kitabı için tıklayınız.

8- Risk Değerlendirmesi El Kitabı için tıklayınız.

9- Kontrol Faaliyetleri El Kitabı için tıklayınız.

10- Bilgi ve İletişim El Kitabı için tıklayınız.

11- İzleme El Kitabı için tıklayınız.

12- ASBÜ Taşınır İşlemleri Süreç Rehberi için tıklayınız.

 

Broşürler

İç Kontrol Broşürü için tıklayınız.

Pratik Bilgi

2020 Asgari Geçim İndirim  Oranları için tıklayınız.

2020 Damga Vergisi Oranları için tıklayınız

Teminat İadeleri Tablosu için tıklayınız.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 2020 Parasal Sınırlar tablosu için tıklayınız.

2020 Kamu İhale Tebliği Eşik Değerler İçin tıklayınız. 

İcra Daireleri VKN ve Iban Bilgileri İçin tıklayınız. 

Harcama Birimleri Rehber Kılavuzu için tıklayınız

KAMU KURUMLARI GÖRÜŞLERİ VE SAYIŞTAY RAPORLARI

Farklı Konularda Görüşler için Tıklayınız

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri için Tıklayınız. 

2019 Tüm Üniversiteler Bulguları Tıklayınız.