Ana içeriğe atla

MUHASEBE

1. MYS (Muhasebe Yönetim Sistemi) Tıklayınız

2. KBS ve EKLENTİLERİ Tıklayınız 

3. MYS (Yeni Harcama Sistemi) Tıklayınız

4. E-BORDRO Tıklayınız

5. Say 2000İ Uygulaması için Tıklayınız

6. Muhasebat Yönetim Bilgi Sistemi için Tıklayınız.

7. TKYS (Yeni Harcama Sistemi) Tıklayınız

8.  THS (Tek Hazine Sistemi) Tıklayınız

9. BVAS (Sayıştay Veri Sistemi) Tıklayınız

10. Yeni Muhasebe Rapor Sistemi (YBS) Tıklayınız

 

BÜTÇE

1Program Bütçe Veri Sistemi E-BÜTÇE  İçin Tıklayınız

2. KAYA (Kamu Yatırımları Programı) Tıklayınız

3.  Cumhurbaşkanlığı SBB KA-YA programı için  Tıklayınız

4. Program Bütçe Veri Sistemi İçin Tıklayınız

5. E-BÜTÇE  Bümko Tıklayınız

6. İl Koordinasyon ( İLYAS) takip sis. için TIKLAYINIZ

7. NTAS Nakit Sistemi için Tıklayınız. 

 

İÇ KONTROL

1. İç Kontrol Otomasyon Sistemi V1 2016-17 Tıklayınız. 

2. İç Kontrol Otomasyon Sistemi V2 2018-19 Tıklayınız. 

3. İç Kontrol Otomasyon Sistemi V3 2020-21 Tıklayınız. 

4. E-SGB için Tıklayınız

 

VERİ ANALİZ ve ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME

1. Personel Bilgi Sistemi (PBS) için TIKLAYINIZ

2. Kalite Güvence Sistemi (YOKAK için TIKLAYINIZ)

3. Kurumsal İstatistik  Sistemi Tıklayınız

4. KAYSİS Tıklayınız

5. Üniversite Akademik Performans İzleme Sistemi (UNIS) için Tıklayınız.

6. Yök Üniversite bazında İstatistik Verileri için Tıklayınız