Ana içeriğe atla

 

E-Bütçe - MYS -KBS Şifre Talep Formu

 

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Formları

1-Görev Devir Raporu

2-Hassas Görev Envanteri Formu

3-Hassas Görev Tespit Formu

4-Hassas Görevler Listesi Formu

5-İç Kontrol Otomasyon Sistemi Yetkilendirme Formu

6-Performans Değerlendirme Formu

7-Konsolide Risk Raporu Formu

8-Risk Kayıt Formu

9-Risk Oylama Formu

10-Yetki Devri Formu

11-Tebliğ-Tebellüğ Belgesi

12-Harcama Birimleri Evrakı Kontrol Listesi 

13-Toplantı Tutanağı örneği

14-Karar İzleme Formu örneği

15-Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi

16-Akademik Birimler Faaliyet Sunusu Örneği

17-Harcama Birimleri Doğrudan Temin İzleme Formu

18- Mal Alımı Sözleşme Öncesi Ön Mali Kontrol Formu

19- Hizmet  Alımı Sözleşme Öncesi Ön Mali Kontrol Formu

20- Mamul Yemek Alımı Sözleşme Öncesi Ön Mali Kontrol Formu

21- Yapım İşleri  Sözleşme Öncesi Ön Mali Kontrol Formu

22- Ek ders Hesaplama Kontrol Formu

23- Yetki devri bilgi notu formu

24- İş Takip İzlencesi

25- ASBU Birim Listeleri 

26- Toplantı Tutanağı Örneği

Bütçe Formları

1- Harcama Birimleri Aylık Nakit Talep Formu

2- Kamu Yatırım Harcamaları İzleme Formu

3- Ödenek Talep Formu

4- Ek Ödenek Talep Örnek Üst Yazı

5-Yıl Sonu Ödenek Planlama Formu

6- Harcama Birimleri 21-f/ 22-d Takip Formu Formu

 

 

Muhasebe Formları

1- Gerçekleştirme Görevlisi Formu

2- Harcama Yetkilisi Formu

3- Harcama Yetkilisi Şifre Zarfı Talep Formu

4- Harcama Yetkilisi Mutemedi Formu

5Harcırah Talep Formu

6- Hesap Dilekçesi

7- Jürilerde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Dilekçe

8- KBS Ek Ders Yetkilendirme Formu

9- KBS Maaş Yetkilendirme Formu

10- KBS Yetkilendirme Formu

11- Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Kontrol Tutanağı

12- Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Formu

13- Muhtasar Beyannameye Esas Bilgi Formu

14- Sınav Ücretlerinin Hesaplanmasına Esas Formu

15- Taşınır Kayıt Yetkilisi Formu

16- Taşınır Kontrol Yetkilisi Formu

17- Harcama Pusulası Örneği

18- Yurt İçi/ Dışı Yolluk Hesaplama Tablosu

19- Kişi Borcu Hesaplama Tablosu

20- Kefalet Reddiyat Tahakkuk Varakası Formu 

21- Kefalet İadesi Üst Yazı Örneği

22- Mutemet Tayin Etme Örnek Dilekçe Formu

23- Erasmus Hareketlilik Tablosu

24- Hukuk Müşavirliği Avans/ Kredi Talep Ayrıntı Formu

25- Yabancı Uyruklu Yabancı Öğrenci Yök Bursu Formu

26- Ödeme Emri Eki Belge Örnekleri (Harcama Talimatı, Onay Belgesi, P.Arş. Tut, Muayene Kbl. tut)

27- Faiz Hesaplama Tablosu 

28-BAP Ödenek Aktarım Yazısı

Diğer Formlar

1- Teknik Şartname Hazırlama Talimatı

2- Doğrudan Teminde Teknik Şartname Düzenlenmesi Esasları