Ana içeriğe atla

Üniversitemiz Kefalet Aidatı Bordrosu (Ekim, Kasım, Aralık 2019) İçeriği İçin tıklayınız.

Üniversitemiz 31.12.2019 Tarihi İtibarı İle Sendika Üye Sayıları İçin tıklayınız.

Taşınır Kayıt Yetkililerine 05.12.2019 tarihinde Taşınır yıl sonu eğitimi verilmiştir. Sunum linki için tıklayınız.

Üniversitemiz 15.11.2019 Tarihi İtibarı İle Sendika Üye Sayıları İçin tıklayınız.

Üniversitemiz Kefalet Aidatı Bordrosu (Temmuz, Ağustos, Eylül 2019) İçeriği İçin tıklayınız.

Üniversitemiz Kefalet Aidatı Bordrosu (Nisan, Mayıs, Haziran 2019) İçeriği İçin tıklayınız.

Üniversitemiz Kefalet Aidatı Bordrosu (Ocak, Şubat, Mart 2019) İçeriği İçin tıklayınız.

Başkanlığımız "100/2000 YÖK Doktora Bursu Eğitimi" sunumu için tıklayınız.

Başkanlığımız "2018 Taşınır Yıl Sonu Eğitimi" sunumu için tıklayınız. 

Başkanlığımız tarafından iç kontrol çalışmaları kapsamında "İş Yükü, Görev Tanımı ve İş Akış Süreci" hakkında eğitim düzenlenmiştir. Eğitim sunumu için tıklayınız.

Başkanlığımız koordinasyonunda İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile 26.06.2018 tarihinde "Taşınır Eğitimi" düzenlenmiştir. Eğitim içeriği için tıklayınız.

Başkanlığımızca "Ek Ders İşlemleri" hakkında eğitim düzenlenmiştir. Eğitim içeriği için tıklayınız.

Başkanlığımızca "5018 Sayılı Kanun ve Ön Ödeme Yönetmeliği" hakkında eğitim düzenlenmiştir. Eğitim içeriği için tıklayınız.

Başkanlığımızca "Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlileri Eğitimi" düzenlenmiştir. Eğitim içeriği için tıklayınız.

Başkanlığımızca "Harcırah İşlemlerine İlişkin Eğitim" düzenlenmiştir. Eğitim içeriği için tıklayınız.

Başkanlığımızca "2018-2020 Dönemini Kapsayan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve İç Kontrol Farkındalık Eğitimi" düzenlenmiştir. Eğitim içeriği için tıklayınız.

Başkanlığımız tarafından düzenlenen [21.12.2017] tarihli "Taşınır Yönetim Hesabı ve Yıl Sonu İşlemleri" konulu eğitim materyaline ulaşmak için tıklayınız.

"Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi ve Harcama Yönetim Sistemi Eğitimi" (20.10.2017) için tıklayınız.

[09.06.2017] Başkanlığımız tarafından "2018-2020 Bütçe Hazırlıkları" konulu eğitim düzenlenmiştir. Sunum dosyasına ulaşmak için tıklayınız.

[30.03.2017] Başkanlığımız tarafından "İç Kontrol Sistemi ve Eylem Planı" konulu eğitim düzenlenmiştir. Sunum dosyasına ulaşmak için tıklayınız.

[08.03.2017] Başkanlığımız tarafından Üniversitemiz personeline "İç Kontrol Bilgilendirme Eğitimi" düzenlenmiştir. Sunum dosyasına ulaşmak için tıklayınız.

Başkanlığımız tarafından Üniversitemiz harcama yetkililerine ve gerçekleştirme görevlilerine ‘’Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi ile Kamu Bilişim Sistemi (KBS) Eklentisi Olan Harcama Yönetim Sistemi (HYS)’’ hakkında eğitim verilmiştir. Eğitim sunumuna buradan ulaşılabilir.

"TKYS İşlemlerinin Yeni Muhasebe Sistemine Entegrasyonu Eğitimi" dokümanı için tıklayınız 

"Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi" sunumu için tıklayınız.

"Kalite Güvence Birim Temsilcilerine Yönelik Eğitim" slaytı için tıklayınız.