Ana içeriğe atla

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMET POLİTİKASI

 

 

         Mevzuat hükümlerine, iç kontrol yönetim sisteminin yapısal şartlarına ve ilkelerine bağlı kalarak, Başkanlığımızın görev ve sorumluluk içerisinde yer alan:  Stratejik yönetim ve planlama, performans ölçütleri geliştirme, raporlama, yönetim bilgi sistemi ve mali hizmetler fonksiyonları kapsamında İdari Hizmetlerimizi ve iş süreçlerimizi; İç ve Dış Paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.

 

 

HESAP VEREBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

 

  • Görevlerimizi yerine getirirken mevzuat ve Stratejik Planımız ile belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun davranarak kamu hizmeti bilinci ile hareket etmek ve personelimizin bu bilinci temel çalışma felsefesi olarak benimsemesini sağlamak,
  • Dürüstlük ve tarafsızlıktan ödün vermeksizin hizmet standartlarına uygun hareket etmek

 

  • Kurum içi ve dışı tüm davranış ve ilişkilerimizde dürüstlük ve tarafsızlığı temel almak,

 

  • Yürüttüğümüz faaliyetlerde açıklık, doğruluk ve mali saydamlığı sağlamak,

 

Üniversitemiz misyon, vizyon ve amaçlarını paylaşarak mevzuata uygun biçimde takip etmek