Ana içeriğe atla

Personel Görevleri

 

Başkanlık

Bahattin ALBAS / Daire Başkanı

 

Destek Hizmetleri

 Feyzullah KAYGUSUZ/ Sürekli İşçi

 

Muhasebe Kesin-Hesap Şube Müdürlüğü

Tolga OVALIOĞLU / Şb. Md. (Muh. Yet.)

Sinem BAYEZİT / Şef

Arif BULUT / Şef

Ekrem YILMAZ / Bilgisayar İşletmeni

 

Raporlama  ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü

Hasan H. GÜNAL / Şb. Md.

Raziye Naz TÜRKELİ / Mali Hizm. Uzm

Fatih SAVAŞ / Mali Hizm. Uzm. Yrd.

Bütçe Performans Program Şube Müdürlüğü

İsmail SAKALLI / Şb. Md.

Eyüp ATEŞ / Bilgisayar İşletmeni 

 

Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü

İsmail SAKALLI / Şb. Md.

Eyüp ATEŞ/ Bilg. İşl. 

Feyzullah KAYGUSUZ/ Sürekli İşçi