Ana içeriğe atla

Personel Görevleri

 

Başkanlık

Bahattin ALBAS / Daire Başkanı

 

Destek Hizmetleri

 Feyzullah KAYGUSUZ/ Sürekli İşçi

 

Muhasebe Kesin-Hesap Şube Müdürlüğü

Tolga OVALIOĞLU / Şb. Md. (Muh. Yet.)

Sinem BAYEZİT / Şef

Arif BULUT / Şef

Ekrem YILMAZ / Bilgisayar İşletmeni

 

Raporlama  ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü

Hasan Hüseyin GÜNAL / Şb. Md.

R. Naz TÜRKELİ YILMAZ / Mali Hizmetler Uzmanı

Fatih SAVAŞ / Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

 

Bütçe Performans Program Şube Müdürlüğü

İsmail SAKALLI / Şb. Md.

Eyüp ATEŞ / Bilgisayar İşletmeni 

 

Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü

İsmail SAKALLI / Şb. Md.

Feyzullah KAYGUSUZ/ Sürekli İşçi